lightbox free galleryby VisualLightBox.com v5.9Новаторски дух в СОУ „Димитър Благоев“- град Доспат

Педагогическият колектив на СОУ „Димитър Благоев“- град Доспат, дейно работи по различни Национални и Европейски програми и проекти, в резултат на което в училището се модернизира образователно- възпитателният процес. Новаторският дух на учителите е подкрепен от подобрената материално- техническа база при обучението с получените лаптопи, мултимедийни проектори и изградената нова безжична (тип WiFi) мрежа. 
Във всеки кабинет урочната дейност протича с използването на иновационна методология. Учителите навлязоха с бързи темпове в света на компютърните технологии и започнаха да ги използват в своята ежедневна професионална работа. Това доведе до сериозна промяна в облика на училището като цяло и най-вече на процеса на обучението, което се реализира в класните стаи. Използването на компютърните технологии може да се определи като иновация за училището ни, а тя е „синоним на нововъведение или новост. ... .”

 
Във всеки кабинет урочната дейност протича с използването на иновационна методология. Във всеки кабинет урочната дейност протича с използването на иновационна методология. Във всеки кабинет урочната дейност протича с използването на иновационна методология. Във всеки кабинет урочната дейност протича с използването на иновационна методология. Във всеки кабинет урочната дейност протича с използването на иновационна методология. Във всеки кабинет урочната дейност протича с използването на иновационна методология. Във всеки кабинет урочната дейност протича с използването на иновационна методология. Във всеки кабинет урочната дейност протича с използването на иновационна методология. Във всеки кабинет урочната дейност протича с използването на иновационна методология. Във всеки кабинет урочната дейност протича с използването на иновационна методология. Във всеки кабинет урочната дейност протича с използването на иновационна методология. lightbox free galleryby VisualLightBox.com v5.9


 

СОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ Е С ОБНОВЕНА ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

 

Със средства от НП "Информационни и комуникационни технологии" до края на календарната 2014 година в СОУ "Димитър Благоев" - град Доспат, ще бъде изградена и пусната в експлоатация нова безжична (тип WiFi) мрежа, достъпна както за администрация и учители, така и за учениците, намиращи се на територията на училището. Нейното изграждане се финансира на база комплексна оценка по методика и критерии одобрени от МОН каза Емил Хавальов, директор на училището.
В началото на учебната 2013/2014 година кандидатствахме с проект по НП на МОН „ИКТ в училище” за оборудване на нови компютърни кабинети, в които да се внедри сървърна операционна система WINDOWS SERVER и терминали за работа с видеоинтензивни приложения. От 21.01.2014 година реализацията на проекта е вече факт - разполагаме с два нови компютърни кабинета оборудвани със сървър и с по 7 терминали. Обучението на учениците в тях се извършва посредством платформата Net Support. Чрез нея учителят в реално време следи работата на учениците, поставя им задачи посредством компютърната мрежа, контролира достъпа до посещаваните уеб страници, както и много други функции. 
В края на учебната 2013/2014 година отново кандидатствахме в рамките на НП „ИКТ в училище“ за компютърна техника. Проектът е спечелен и през учебната 2014/2015 година. По този проект проект училището оборудва трети компютърен кабинет. Доставиха се два мултимедийни проектори, WEB и Domain сървър, LCD монитори, оптич ни мишки и клавиатури, WiFi рутери, network switch, лаптопи, терминали и други технически пособия, необходими за новата информационна инфраструктура на училището.
СОУ „Димитър Благоев“ навлиза в света на модерните технологии и иновативните методи на преподаване. Всеки от трите новооборудвани кабинета разполага с: 7 терминални работни места от висок клас, 1 сървър като връзката сървър-терминал /LAN с 1000 Mbit/s трансфер/, непрекъсваемо захранващо устройство (UPS). Този начин на провеждане на учебните часове дава възможност за привличане на вниманието на учениците, мотивира ги, позволява сътрудничество с учителя. Учителите могат да наблюдават дейността и активността на учениците във всеки един момент, да създават интерактивни уроци, учебни планове, тестови задачи, игри, кръстословици, да споделят своето работно място или работното място на ученика с всички останали от класа. 


 

ИКТ в СОУ "Димитър Благоев", гр. Доспат

Нови компютърни кабинети- нов поглед към света! .... прочети още

Учениците от СОУ „Димитър Благоев”, град Доспат, могат да се похвалят с два напълно обновени компютърни кабинета, които им осигуряват съвременен достъп до електронните ресурси и по – високо качество на образователния процес.

В началото на учебната 2013/2014 година кандидатствахме с проект по НП на МОМН „ИКТ в училище” за оборудване на нов компютърен кабинет, в който да се внедри сървърна операционна система WINDOWS SERVER и терминали за работа с видеоинтензивни приложения. От 21.01.2014 година реализацията на проекта вече е факт. Фирма „Вали компютърс” ООД от град Велико Търново достави компютрите и инсталира софтуера. Обучението на учениците се извършва посредством платформата Net Support School, която представлява преподавателска конзола, позволяваща цялостен и частичен контрол върху учебния процес от страна на преподавателя. Чрез нея учителят в реално време следи работата на учениците, поставя им задачи посредством компютърната мрежа, контролира достъпа до посещаваните уеб страници, както и много други подобни функции.

Радваме се, че можем да предоставим на нашите ученици най-новите ИКТ. По този начин СОУ„Димитър Благоев”, град Доспат, за пореден път доказва, че е училище с модерна визия и поглед към новите технологии.

   

 

Image Slideshow Software by WOWSlider.com v2.0