проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“

Със задоволство можем да отчетем приключването на проекта „За чиста околна среда – 2015“ , финансиран от Министерството на околната среда – ПУДОС. Период на изпълнение на проекта -  от 14.04.2015 до 30.10.2015 година на сума 5 000 лева.
Благодарение на безвъзмездния труд на проектния екип и колектива на СОУ „Димитър Благоев“  се изградиха и обособиха няколко зелени къта:

  • Зелена класна стая в двора на училището;
  • Алпинеум с богата гама тропически, диворастящи растения и храсти във фоайето на училището;
  • Висяща ботаническа градина с атрактивни мекремета и разнообразни пълзящи цветя;
  • Римска арка със засаден бръшлян на площадката до западния изход на училището;
  • Много цветя, туи, палми, кактуси, сакъзчета и др. видове, засадени в саксии и разпределени по коридорите на училището

Основни цели на проекта:

  • Повишаване на екологичното образование, възпитание и отговорност  в учениците в насока опазване на природните ресурси на родния край.
  • Подобряване и естетизиране на околната среда в района на училището с цел учене и отдих на открито.
  • Търсене на решения на глобалните екологични проблеми.
  • Формиране в учениците на положително отношение към природните и общочовешки ценности.

В рамките на проектобюджета се закупиха и техническо оборудване за издигане на екологичната култура и възпитание на учениците, а именно – мултимедиен проектор; мултимедиен екран; два микроскопа, ветропоказател, дъждомер, тестер за чиста вода, 4 броя лупи.
Проекта обогати училищната база и допринесе за съвременните изисквания за гражданско образование чрез интерактивно обучение за екологична култура, като активираме и мотивираме нашите ученици към проблемите на природата и нейното опазване.


 

Az obicham prirodata (3) Az obicham prirodata (1) Az obicham prirodata (2) Az obi	<!-- Start VisualLightBox.com BODY section id=1 -->

	<div id=проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“ проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“ проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“ проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“ проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“ проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“ проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“ проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“ проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“ проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“ проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“ проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“ проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“ проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“ проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“ проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“ проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“ проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“ проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“ проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“ проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“ visual lightboxby VisualLightBox.com v5.9


Целите на проекта ни са да подобрим качествено екологичната среда в училището и около него, като обособим зелени кътове за отдих и обучение. Така ще повишим екологичната култура и възпитание на учениците от СОУ „Димитър Благоев“ - град Доспат, ще осигурим възможност да бъдат в близост до природата и ще ги направим съпричастни към нейното опазване. Ще адаптираме материално-техническата база към съвременните изисквания за гражданско образование и интерактивно обучение чрез оборудване на дигитална еколаборатория с учебно технически средства (мултимедиен проектор и екран) за осъществяване на презентации на екологична тематика, с нови лабораторни уреди (микроскопи, лупи, термометър, ветропоказател, тестери за изследване на въздуха и водата) и така не само ще засилим мотивацията на учениците за учене, но и ще активизираме тяхното мислене по учебните предмети- човекът и природата, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика и други.
Това е само началото ......

Az obicham prirodata (7)Az obicham prirodata (12)Az obicham prirodata (24)Az obicham prirodata (23)

Az obicham prirodata (4)Az obicham prirodata (6)Az obicham prirodata (14)Az obicham prirodata (15)проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“Az obicham prirodata (17)

Az obicham prirodata (19)Az obicham prirodata (20)проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“

проект- НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2015 ГОДИНА“Az obicham prirodata (5)