СОУ 'ДИМИТЪР БЛАГОЕВ' гр.Доспат

РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - ТЪРСЕНЕ

Клас:
Паралелка:
Идентификационен номер:
 
adminsou@soudospat.com


Проверка на оценките на учениците в СОУ "Димитър Благоев", град Доспат 


Уважаеми родители, Тук можете да намерите актуална информация за постиженията на на вашето дете в училище - оценките и отсъствията за текущата учебна година.

      1. Изберете клас и паралелка.
      2. Като идентификационен номер въведете ЕГН на ученика, тире и номер в клас (без интервал между тях).
      3. Например за ученик с номер 3 и ЕГН 8011120045 се въвежда: 8011120045-3