ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА СУ "Д. Благоев" гр. Доспат

Вече над 50 години нашето училище е храм на просвещението и културата. С възрожденски плам и вяра, нашите предци създават училището , като огнище на образованието, българщината и европейските ценности.

 

Dynamic CSS Menu Css3Menu.com

Dynamic CSS Menu Css3Menu.com

 

 

НОВИНИ

15.09.2021

Откриване на 2021/2022 учебна година....

 ...още по темата

 

Уениците от ВИПУСК 2021 успешно завършиха средно образование и получиха ДИПЛОМИТЕ си. ....

 ...още по темата

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК - 07.05.2021г....

 ...още по темата

 

Световен ден на книгата

Световен ден на книгата!

Международен ден на земята! ....

 ...още по темата

На 24 февруари редица училища по света отбелязват Деня на розовата фланелка.

 ...още по темата

1902 2021 (1)

148-та годишнина от гибелта на Васил Иванов Кунчев – Васил Левски...

 ...още по темата

СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ ОТБЕЛЯЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ!

...още по темата

1 ноември - Ден на народните будители!

...още по темата

СВЕТОВЕН ДЕН НА СЪРЦЕТО (13)

СВЕТОВЕН ДЕН НА СЪРЦЕТО...

 ...още по темата

 

ДИГИТАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ДИГИТАЛНО ОБУЧЕНИЕ...

 ...още по темата

 

НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО...

 ...още по темата

 

18 11 2019 (6)

 Международният ден на толерантността

 ...още по темата

Аз мога тук и сега

АЗ МОГА ТУК И СЕГА ...

 ...още по темата

 Училищна Телерик Академия стартира за първи път школа по дигитални науки за ученици в Доспат  ...още по темата

УЧИМ, ТВОРИМ И ИГРАЕМ (9)

ОЩЕ ТРИ СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТА В СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“, ГРАД ДОСПАТ!

...още по темата

ПЛАН ПРИЕМ 2020 / 2021 година


АРХИВ НОВИНИ

ПЛАН ПРИЕМ 2020 / 2021 година

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ...
Във връзка с това е необходимо:

 • Всички ученици и родители да поддържат активна регистрацията си в електронния дневник на училището shkolo.bg, G Suite, Google Classroom.
 • Родителите да осигурят техническата възможност за участие на техните деца и да контролират участието им в дистанционната  форма на обучение.
 • За организацията на обучението на учениците от начален етап отговарят учителите по класове, така че се обръщайте към тях за съдействие.
 • За организацията на обучението по учебни предмети на учениците в прогимназиален и гимназиален етап отговарят учителите по съответните учебни предмети.

Помнете, че с общи усилия можем да се справим с всичко! Пазете се и бъдете здрави!

Нашата мисия:

- Да осигурим качествено образование, което означава непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие на потенциала на всеки ученик и възможност за пълноценна социална реализация.· Да формираме личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация
· Да акцентираме на възпитание и обучение според Държавните образователни изисквания и стандартите на ЕС.

Училището подготвя и възпитава  ученици, способни да се справят с предизвикателствата на днешния и утрешния ден в условията на високо динамична конкурентна среда. Да създава хора-творци, професионалисти, с умения за самостоятелно учене през целия живот, с национално достойнство и европейско        самочувствие.

 • Нашата визия:

Утвърдени сме като конкурентно училище, което дава на учениците знания, помага за създаване на умения, подготвя за професионална реализация, развива национални и общочовешки добродетели.

· Непрекъснато се усъвършенстват професионалните умения на педагогическия колектив, който е екип от отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство.

· Учебно-възпитателният процес се реализира на базата на иновационност, компетентност, задълбоченост, творчески подход, ориентирано към действия обучение.

· Училището активно взаимодейства със социалната среда, проявявайки уважение към гражданските права и отговорности и противодействайки на проявите на агресивност и насилие.

 Приоритети

 • Грижа и внимание за личностното развитие на ученика;
 • Извеждане на чуждоезиковата подготовка до европейско ниво;
 • Засилена компютърна подготовка и овладяване на ИТ технологиите;
 • Повишаване качеството на обучението по природомате матическите дисциплини;
 • Издигане качеството на профилираното обучение;
 • Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол;
 • Гражданско образование;
 • Осигуряване многообразия от дейности и възможности за избор на ученика;
 • Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в решаване на училищните проблеми;
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции.